Sweden

Bygg

Produkterna och systemen från Alimak används för vertikala transporter vid byggandet av världens högsta byggnader, längsta broar, största industrianläggningar samt för allmän infrastruktur.

Våra bygghissar ger snabb, ekonomisk och tillförlitlig transport av material och manskap inom hela byggbranschen, där nya byggnader, industrikomplex, renoveringar, skorstenar, torn och broar byggs med hjälp av utrustning från Alimak. Alla professionella byggföretag vet att det finns ett stort behov av produktivitet och aktiv drifttid – ett behov som Alimak uppfyller helt och hållet, både vad gäller konstruktion och support för levererad utrustning. En viktig del av ekvationen är också teknisk support, där Alimak har långvarig erfarenhet och ofta kan ta fram unika lösningar på komplexa problem. Ett exempel kan vara en gemensam infrastruktur för både hissar och plattformar, något som sänker kostnaderna och höjer produktiviteten vid byggarbetsplatsen.

Alla våra plattformslösningar ger resultat vad gäller kostnadsbesparingar, bättre schemaläggning och förbättrade sekvenser för byggmomenten. Om alla eller vissa konventionella byggnadsställningar byts ut mot klätterplattformar kan byggföretagen arbeta på den nödvändiga höjden och ha allt material som krävs för en hel dags arbetet tillgängligt med en enda knapptryckning. Ökad produktivitet, bättre arbetsförhållanden och högre säkerhet på arbetsplatsen är bara några av fördelarna.

Case study

Bygg

Lönsamhet för kunden

I en värld där ”tid är pengar” ser vi till att kunderna kan transportera manskap och material högre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare.