Sweden

Eftermarknadstjänster

Produkterna från Alimak används för att transportera personer och material till höga höjder och stora djup, ofta i extremt farliga miljöer. Säkerhet och tillförlitlighet är därför av yttersta vikt. Därför ger vi support och service av högsta klass efter köpet!

Alla våra produkter är konstruerade och testade för att öka tillförlitligheten och för att motverka slitage och oplanerade stilleståndstider.

För att du ska ha den säkerheten erbjuder vi följande stora sortiment av produkter och tjänster efter köpet:

  • Serviceavtal
  • Utbildning
  • Service- och underhållsprogram
  • Originalreservdelar
  • Utbyteskomponenter
  • Uppgraderingspaket
  • Fullständiga renoveringstjänster
  • Installationer

Modulkonceptet i våra eftermarknads- och service-/underhållserbjudande gör att du kan skapa en egen skräddarsydd plan. Därmed får du den support och den täckning du behöver både ekonomiskt och tekniskt, så att du kan arbeta tryggt under utrustningens hela brukningstid!

Eftermarknadstjänster

Långsiktig samarbetspartner

Vår storlek och finansiella stabilitet gör att vi kan stödja våra kunder genom kontinuerliga investeringar i teknik, utrustning, kompetens och service.