Sweden

Fjärrövervakningssystem

A3 är Alimaks onlinesystem för fjärrövervakning av utrustning för vertikala transporter. Systemet samlar in och visar diverse driftinformation och data, till exempel tid, antal starter och stopp, antal drifttimmar och mycket mer. A3 fungerar också som ett felsökningsinstrument som kan lokalisera fel som kan åtgärdas snabbt och enkelt så att stilleståndstiderna kan bli så korta som möjligt.

A3 ger dig all information som du behöver för att övervaka och maximera maskinparkens produktivitet och samtidigt öka lönsamheten.

Se filmen nedan för en kort introduktion:

Fördelar

 • Kontrollera alla Alimak-bygghissar eller Alimak-industrihissar från ett enda gränssnitt
 • Se den exakta användningstiden för varje maskin och öka avkastningen vid uthyrning
 • Erbjud dina kunder exakta och flexibla hyresavtal
 • Utför förebyggande underhåll baserat på verklig användning
 • Omedelbar och kontinuerlig åtkomst till hissarna gör det möjligt att planera underhåll och service oavsett var i världen de är placerade
 • A3-systemet ökar den genomsnittliga drifttiden för bygghissar med fyra mantimmar per anställd per månad
 • Vid permanenta installationer förlänger A3-systemet hissarnas drifttid under planerade eller oplanerade stopp, vilket sparar tid och pengar
 • Vi erbjuder även övervakningslösningar för kontrollrum i industriella tillämpningar
 • Informationen skickas via Internet, e-post, online eller via mobiltelefoner eller smartphones
 • GPS- och kartfunktioner
 • Smartphone-app kan fås på beställning

Mer information om fjärrövervakningssystemet A3 får du via vårt kontaktformulär.

Om du är en registrerad A3-användare kan du fortsätta till A3-manöverpanelen och logga in.

Fjärrövervakningssystem

Långsiktig samarbetspartner

Vår storlek och finansiella stabilitet gör att vi kan stödja våra kunder genom kontinuerliga investeringar i teknik, utrustning, kompetens och service.