Sweden

Service

Våra installationsteam är fullt utbildade och behöriga att leverera en professionell installation. När detta kombineras med ett regelbundet program för service och underhåll hjälper vi dig att få en problemfri drift under utrustningens hela brukningstid.

Det har aldrig varit lättare att förbereda sig för oplanerade stillestånd. Lönsamheten inom ett företag kräver lösningar som optimerar maskinens drifttid, sänker kostnaderna och håller utrustningen igång med högsta prestanda. Ingen förstår detta bättre än Alimak. Vi har världens mest omfattande nätverk av serviceverkstäder och tekniker som är specialiserade på Alimak, Champion och Hek kuggstångshissar samt Heis-Tek linhissar, och du kan alltid lita på Alimak för snabba och effektiva reparationer samt underhåll och inspektioner.

Service

Om du väljer ett Alimak-serviceavtal ser vi till att din hiss eller klätterplattform alltid är i toppskick.

Mer information om de olika serviceavtalen får du via närmaste Alimak-kontor, representant eller via vårt kontaktformulär.

Service

Långsiktig samarbetspartner

Vår storlek och finansiella stabilitet gör att vi kan stödja våra kunder genom kontinuerliga investeringar i teknik, utrustning, kompetens och service.