Sweden

Tekniska tillämpningar

Vår konstruktions- och utvecklingsavdelning utvecklar kundanpassade lösningar för krävande installationer eller ovanliga driftförhållanden. Tack vare deras omfattande erfarenheter inom konstruktion och kravspecifikationer för produkter och tillämpningar för vertikala transporter kan du snabbt få tillgång till konfigurationsritningar, hållfasthetsberäkningar och beräkningar av markbelastning och förankringskrafter.

Mer information får du via närmaste Alimak-kontor, representant eller via vårt kontaktformulär.

Tekniska tillämpningar

Långsiktig samarbetspartner

Vår storlek och finansiella stabilitet gör att vi kan stödja våra kunder genom kontinuerliga investeringar i teknik, utrustning, kompetens och service.