Sweden

Utbildning

Alimak erbjuder omfattande produktutbildningsprogram som riktar sig mot dig som arbetar med, installerar eller utför service på Alimak-produkter.

Alla utbildningsprogram är framtagna för att se till att deltagarna kan gå från att vara noviser till att bli skickliga operatörer inom respektive utbildningsområden inklusive säkerhet, allmänt underhåll och grundläggande förståelse av gällande lokala bestämmelser.

Förutom de vanliga utbildningarna och kurserna kan vi anordna skräddarsydda utbildningsprogram för att uppfylla dina specifika projektkrav.

Alla utbildningssessioner kan utföras på din arbetsplats (förutsatt att grundläggande standardkrav för utbildning på arbetsplatsen uppfylls), vid vår utbildningsanläggning i Skellefteå eller på distans med t ex Teams.

Utbildningar och kurser

Nedan följer en lista över befintliga och tillgängliga utbildningar och kurser som Alimak för närvarande erbjuder. Kontakta oss för mer information om varje enskilt program.

Alimak bygghissar och industrihissar

Alimak och Hek klätterplattformar

  • Användarutbildning
  • Installationsutbildning
  • Grundläggande elutbildning
  • Avancerad elutbildning
  • Instruktörsutbildning – Installation

IPAF-utbildningar och kurser för klätterplattformar

Kontakta oss för mer information om IPAF-utbildningar och kurser för klätterplattformar.

Boka din plats idag!

Om du vill veta mer om Alimak Utbildningsakademi eller om du vill boka en plats på en viss kurs är du välkommen att kontakta oss.

Utbildning

Långsiktig samarbetspartner

Vår storlek och finansiella stabilitet gör att vi kan stödja våra kunder genom kontinuerliga investeringar i teknik, utrustning, kompetens och service.