Sweden

Industrihissar

Kuggstångsdrivna industrihissar och linhissar från Alimak används inom alla slags industrier. Dessa underlättar transporter, övervakning och service på viktiga processer inom anläggningarna. Hissarna har visat sig vara ovärderliga inom många industrier som t ex olja och gas, metall och stål, hamnar, skeppsvarv, cement- och kraftindustrin.

Hissar i mindre krävande miljöer har också nytta av våra tekniska erfarenheter som vi har skaffat oss genom leveranser till användare från Antarktis till Sahara!

Industrihissar

Trygghet i arbetet

Våra hissar är konstruerade, utformade och tillverkade för att ge tillförlitlighet på lång sikt samtidigt som de är mycket stryktåliga även i mycket tuffa arbetsmiljöer!