Sweden

Transportplattformar

Transportplattformar är lämpliga för vertikal transport av både personal och material på en byggarbetsplats. Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en konventionell materialhiss. Produkterna monteras med samma baskomponenter: mast, drivenhet och plattformsdäck.

Den lätta serien – ALIMAK TPL

HEK TPL-hissarna är specialkonstruerade för mindre byggprojekt med begränsat utrymme och där lägre nyttolaster behövs. Nyttolasterna varierar från 300 till 2 000 kg och det finns sex (6) olika utföranden.

Den medeltunga serien – ALIMAK TPM

Hek TPM används för att transportera material (t.ex. pallar och stora skivor, byggnadsställningar, minilastmaskiner, kök och annat material) som används inuti och utanpå byggnader. Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en vanlig materialhiss. De finns med två lyft- och sänkningshastigheter. Nyttolastkapaciteten varierar från 1 300 kg till 4 000 kg och finns i sex (6) utföranden som monteras med samma baskomponenter: mast, drivenhet och plattformsdäck.

Transportplattformar

Trygghet i arbetet

Våra hissar är konstruerade, utformade och tillverkade för att ge tillförlitlighet på lång sikt samtidigt som de är mycket stryktåliga även i mycket tuffa arbetsmiljöer!