Sweden

Industrier

Hissar och arbetsplattformar från Alimak underlättar arbetet för många olika användare inom mängder av industrier på alla kontinenter över hela världen. Det finns praktiskt taget ingen arbetsmiljö som är för hög, för djup, för krokig eller för svår för de kuggstångsdrivna hissarna från Alimak.

Våra hissar är konstruerade för alla tänkbara användningsområden, och de erbjuder enkel tillgänglighet vid service och underhållsarbeten i din anläggning.

I det här avsnittet kan du läsa mer om hur olika industrier kunde skaffa sig fördelar med hjälp av Alimaks utrustning för vertikala transporter och därmed förbättra sin lönsamhet, effektivitet och konkurrenskraft.

Alimak-hissarna är konstruerade och byggda för att stå emot extrema förhållanden i världens tuffaste miljöer. Idag är de förstahandsalternativ vid anläggningar inom offshorebranschen, i hamnar, stålverk, gruvor, cementfabriker och kraftgenerering. Alla som använder Alimak-hissar i miljöer som är mindre krävande kan också dra nytta av våra erfarenheter från leveranser till användare från Antarktis till Sahara!

Byggmarknaden världen över befinner sig just nu i ett förändringstillstånd. Byggnaderna som uppförs blir allt högre och mer komplexa, och de byggs på annat sätt än för bara tio år sedan. Vad gäller bestämmelser, säkerhet och service ställs allt högre krav. Vi känner oss hemma i den här världen. Stora som små kunder kan räkna med att hisslösningarna från Alimak ökar produktiviteten, förbättrar kvaliteten, tillförlitligheten och inte minst de anställdas säkerhet och trivsel.

Hissar

Lönsamhet för kunden

I en värld där ”tid är pengar” ser vi till att kunderna kan transportera manskap och material högre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare.