Sweden

Bro- och tunnelbyggen

Att erbjuda hisslösningar för att underlätta vid service och underhåll på bropyloner är en av de svåraste utmaningarna en hisstillverkare kan ställas inför.

Underhållspersonalen måste få tillgång till vajerstagen och flygvarningslamporna längst upp, och det kan bli nödvändigt att placera en hiss inuti pylonerna. För den här typen av uppgift är Alimak kuggstångshissar i princip det enda praktiska alternativet eftersom pylonerna kan vara extremt smala och ibland även luta eller vara krökta.

Alimak har levererat många tillförlitliga och effektiva hissar för intern placering i bropyloner i diverse brobyggnadsprojekt under de senaste 40 åren. Lutande och krökta underlag, begränsade utrymmen och blåsiga förhållanden, är inget problem för en Alimakhiss och de klättrar utan problem hela vägen upp till toppen på de allra högsta broarna.

Hissarna från Alimak bevisar oavbrutet sin kapacitet genom sin tillförlitliga och effektiva funktion – det blir lätt att utföra inspektioner och underhåll, eller vid behov genomföra evakueringar genom tunnlar i vägsystem, järnvägssystem eller tunnelbanor världen över, även på sluttande underlag, i kurvor och på smala utrymmen. 1975 installerades den första Alimakhissen till tunnelindustrin. Den användes för att inspektera de 600 meter djupa ventilationsschakten i tunneln under Tauern-passet i Österrike.

Alimak erbjuder även support vid bro- och tunnelbyggen, genom tillfälliga vertikala transportlösningar.

Bro- och tunnelbyggen

Lönsamhet för kunden

I en värld där ”tid är pengar” ser vi till att kunderna kan transportera manskap och material högre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare.