Sweden

Cement

I närmare 30 år har Alimak hjälpt cementindustrin att bli säkrare, mer produktiv och mer lönsam. Ingen annan leverantör kan erbjuda bättre tekniska resurser, och ända från de allra tidigaste stadierna under anläggningskonstruktion till leverans och drifttagning av utrustningen erbjuder Alimak en enda lokal leverantörskälla som tar hand om allt som krävs för att få den bästa hisslösningen.

Den tuffa miljön på en cementanläggning innebär enorma belastningar på all utrustning på platsen. En hiss måste kunna stå emot påverkan från damm, luftfuktighet och hetta, bara för att nämna några av utmaningarna. Lösningen från Alimak arbetar utan hisschakt, och Alimak-systemet eliminerar all risk för dammkoncentrationer, samtidigt som den kraftiga kuggstångskonstruktionen eliminerar de dragkraftsproblem som ofta kan uppstå i konventionella hissar och ger en lång livslängd.

Alimaks kuggstångshissar installeras ofta på utsidan av byggnader och kan enkelt anpassas vid ombyggnation och utvidgning av cementanläggningen.

Förutom permanenta kuggstångshissar erbjuder även Alimak ett produktsortiment med temporära bygghissar och plattformar för byggandet av nya cementanläggningar.

Cement

Lönsamhet för kunden

I en värld där ”tid är pengar” ser vi till att kunderna kan transportera manskap och material högre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare.