Sweden

Gruvdrift

Gruvhissen från Alimak är den perfekta lösningen för uppgifter inom gruvindustrin, både ovan och under jord, till exempel i pelletsverk, smältverk, anrikningsverk och andra malmbearbetningsanläggningar.

Den vanliga linhissen klarar att bära tunga laster vid relativt höga hastigheter, och den är också det vanligaste sättet för vertikala transporter av manskap och material i en underjordisk gruva. Kuggstångsdrivna gruvhissar från Alimak är idealiska för sekundära vertikala transporter och nödtransporter, något som krävs enligt gruvindustrins säkerhetsbestämmelser.

Alimak-hissarna används också för att ge ett enkelt och prisvärt sätt att koppla samman de olika nivåerna längre ut i tunnelsystemet, samt för att transportera manskap och material mellan olika nivåer och strossningar. Hissen kan installeras mycket enkelt, och kostnaden hålls på rimlig nivå eftersom inget maskinrum krävs.

På krossanläggningar där operatören måste manövrera matare, krosskammare, transportband osv. som befinner sig på olika nivåer, kan Alimak-hissen erbjuda den bästa lösningen för snabba förflyttningar mellan nivåerna.

Alimak erbjuder även produkter vid byggandet av anläggningar för gruvdrift där temporära vertikala transporter behövs.

Gruvhiss i Sala silvergruva

Lönsamhet för kunden

I en värld där ”tid är pengar” ser vi till att kunderna kan transportera manskap och material högre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare.