Sweden

Hamnar och skeppsvarv

Alimak kranhissar har använts av globala hamnmyndigheter ända sedan 1971, dels som personhissar för kajkranar och hjuldrivna containerkranar (RTG-kranar/Rubber Tyre Gantry) och rälsgående containerkranar (RMG/Rail Mounted Gantry). Alimak kranhissar har installerats i närmare 100 länder över hela världen. Vilka är då fördelarna med en Alimak kranhiss?

1. Tillgänglighet: Erfarenheterna har visat att installation av personhissar ger effektivare underhåll och en följd av detta är kortare stilleståndstider. Det blir även möjligt att uppnå ytterligare besparingar eftersom verktygen och reservdelarna kan tas med i hissen, något som eliminerar väntetid. En annan fördel är att antalet fel minskar eftersom hissen har underlättat förebyggande underhåll. Ett ledande rederi säger att våra hissar har minskat kranunderhållet och stilleståndstiderna med upp till 25 %.

2. Produktivitet: Utan en hiss måste underhållspersonalen och kranoperatörerna klättra uppför stegar. Att komma upp till toppen på en vanlig containerkran kan ta 15–20 minuter, något som inte uppmuntrar till att genomföra underhåll eller inspektioner regelbundet. Dessutom måste delar och verktyg lyftas upp med vinsch eller liknande vid reparationer och byten – arbetsuppgifter som tar tid. Med en hiss tar det mindre än två minuter att ta sig till toppen.

3. Säkerhet: Det är förstås svårt att sätta en prislapp på säkerheten, men riskerna med stegar är uppenbara, i synnerhet vid dåligt väder. Hissen gör det dessutom möjligt att genomföra snabba räddningsaktioner.

Kajkranar, spårbundna kranar, hjuldrivna kranar och lossningskranar är typiska installationer, men Alimak-hissar används också på goliatkranar, torrdockor, siloanläggningar, lager och andra anläggningar i hamnar och skeppsvarv världen över.

Kontaktperson: Mattias Lindberg

Kranhissar för hamnar och skeppsvarv

Lönsamhet för kunden

I en värld där ”tid är pengar” ser vi till att kunderna kan transportera manskap och material högre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare.