Sweden

Kraftindustrin

På kraftverk som drivs med kol, gas, kombinerade bränslen, återvinningsmaterial, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi eller något annat finns det alltid behov av att förflytta personal och material vertikalt.

Alimak har levererat säkra, produktiva och ekonomiska lösningar till kraftindustrin i över fyra decennier – från utrymmesbesparande små personhissar i smala utrymmen till lösningar för tunga lyft på flera ton.

Varför är en hiss en bra idé?

  • Ökad genomströmning på anläggningen
  • Högre effektivitet
  • Bättre tillgänglighet
  • Sänker driftskostnaderna till ett minimum

Det är mycket viktigt att kunna identifiera potentiella källor till fel, kunna utföra förebyggande underhåll, och reagera snabbt på oplanerade produktionsstopp när så behövs. Att installera en hiss är ofta det billigaste sättet att minska stilleståndstiderna.

Alimak erbjuder även support vid byggandet av kraftanläggningar genom tillfälliga vertikala transportlösningar i form av bygghissar, arbetsplattformar, transportplattformar och materialhissar.

Kraftindustrin

Lönsamhet för kunden

I en värld där ”tid är pengar” ser vi till att kunderna kan transportera manskap och material högre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare.