Sweden

Metall och stål

Alimak kuggstångshissar används i stor utsträckning inom metall- och stålindustrier över hela världen.

Alimak har samarbetat med tillverkare och huvudentreprenörer inom teknik, inköp och bygg i syfte att utveckla hisslösningar för anläggningar och projekt världen över. Vår övergripande uppgift är att konstruera den bästa tekniska lösningen i syfte att optimera kapital, produktivitet och produktkvalitet. Alimak är oöverträffat när det gäller erfarenhet och kompetens. Vi har installerat avancerade hisslösningar i anläggningar ända ifrån Australien i söder till Island i norr och från Venezuela i väst till Japan i öst.

Bland de typiska användningsområdena för Alimak-hissar kan nämnas aluminiumraffinaderier, smältverk och inom själva stålverket. I metall- och stålmiljöer ger Alimak-hissarna snabba, tillförlitliga och säkra vertikala transporter, något som är kritiskt under driften av anläggningarna men också avgörande under korta och intensiva underhållsstopp.

Alimak erbjuder även support vid byggandet av aluminiumraffinaderier och stålverk, genom tillfälliga vertikala transportlösningar.

Metall och stål

Lönsamhet för kunden

I en värld där ”tid är pengar” ser vi till att kunderna kan transportera manskap och material högre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare.