Sweden

Olja och gas

Sedan Alimak-hissarna först gjorde entré på olje- och gasmarknaden år 1974 har vi levererat flera hundra hissar till industrin. Två faktorer driver på den här framgången:

Kuggstångsdrivningen har vissa unika egenskaper som gör hissarna robusta och tillförlitliga, samtidigt som de är bevisat lämpliga för explosionsskyddad drift.

Vår kapacitet och erfarenhet gör att vi kan ge nödvändig teknisk och administrativ support för att uppfylla de stränga kraven inom offshorebranschen.

Alla typer av plattformar

Genom åren har vi utvecklat olika typer av hissar, dels för halvt nedsänkbara borriggar (SSM–semi-submersible drilling rigs), produktionsplattformar, borrfartyg och oljeproduktionsfartyg. Hissarna installeras oftast i plattformarnas ben, på borrtorn och på utsidan av plattformsmoduler.

Alimak erbjuder även ett produktsortiment för byggandet av olje- och gasanläggningar där tillfälliga vertikala transporter behövs.

Olja och gas

Lönsamhet för kunden

I en värld där ”tid är pengar” ser vi till att kunderna kan transportera manskap och material högre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare.