Sweden

Alimak lanserar nya linhissar för tuffa industrimiljöer

2017-09-15

Alimak lanserar en helt ny serie linhissar för användning i tuffa industrimiljöer. Företaget erbjuder nu ett omfattande sortiment av industrihissar med både lin- och kuggstångsdrift med ett brett utbud av korgstorlekar och kapacitet. Med korrosivitetsklass upp till C5 och kapslingsklassning upp till IP65 är de nya hissarna designade för de tuffaste tänkbara industriella miljöerna. Hissar för Ex-miljöer finns även med i utbudet.

Alimak lanserar nya linhissar för tuffa industrimiljöer

Industrihissar från Alimak används inom alla slags industrier. Dessa underlättar vertikala transporter, övervakning och service av viktiga processer inom anläggningarna. Hissarna har visat sig vara ovärderliga inom många industrier som till exempel olja och gas, metall och stål, hamnar, skeppsvarv, cement-, gruv- och elkraftsindustrin.

Företagets riksomfattande eftermarknadsnätverk erbjuder service och underhåll av både linhissar och kuggstångsdrivna hissar under samma besök.

För mer information om de nya linhissarna: